icons-email-32x32 icons-map-32x32 icons-rss-32x32
adv1
header-advert1
header-advert2
x
Кариери

Съвместно с Бюро по труда гр. Ямбол и с помощта на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” BG051PO001 - 1.1.03 “РАЗВИТИЕ”, са разкрити над 90 нови работни места.

В момента няма свободни работни места.

 


Ако в момента няма обявени свободни работни места, но, въпреки всичко, желаете да работите при нас, можете да ни изпратите вашата кандидатура, попълвайки следната форма:

Кандидатстване за работа

Задължително *


Защо желаете да работите в Телеинфоцентър ООД?
В полето по-долу опишете мотивацията си за кандидатстване (свободен текст).

  Refresh Captcha